fbpx

ZUS będzie arbitralnie decydował, kto jest płatnikiem składek?

INFO: Portal money.pl donosi, że jeśli z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych nie zniknie dopisany po cichu przez Senat przepis dający inspektorom ZUS bardzo szerokie uprawnienia, to będziemy świadkami wielu patologii, a obywatele powinni pilnować swoich portfeli.

Jak zauważył p. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, "do procedowanej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo jak, w każdym razie nikt wcześniej nie zauważył, dopisano, że ZUS może dowolnie wskazać, kto ma za kogo zapłacić zaległe składki".

P. Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan ostrzega, że taki przepis daje ZUS-owi szerokie uprawnienia w kwestii decydowania, kto jest płatnikiem składek.

– Kontrolerom ZUS przyznano nowe władcze uprawnienie, bez żadnego dookreślenia zakresu jego zastosowania – wskazuje ekspert Lewiatana. – Ocena charakteru stosunków cywilnoprawnych powinna być przedmiotem oceny sądu ze względu na złożoność i ważkość skutków takiej oceny. Natomiast w świetle propozycji to inspektor ZUS będzie dokonywał oceny określonych sytuacji i wydawał decyzje – podkreśla p. Lisicki.

Zobacz także: ZUS kwestionuje umowy cywilnoprawne

Źródło: money.pl

Opracował: GK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.