fbpx

Winnicki interpeluje do Morawieckiego ws. 447

INFO: WCz. Robert Winnicki z Konfederacji wystosował interpelację do JE Mateusza Morawieckiego ws. amerykańskiej ustawy 447.

 

Interpelacja zawiera 14 punktów:

1. Czy rząd Mateusza Morawieckiego prowadził, prowadzi lub zamierza prowadzić rozmowy z przedstawicielami rządu USA, przedstawicielami środowisk żydowskich w USA lub przedstawicielami Izraela w temacie roszczeń majątkowych związanych z mieniem utraconym w wyniku II wojny światowej?

2. Jaki charakter mają te rozmowy? Gdzie są prowadzone i z jaką częstotliwością?

3. Na jakim szczeblu się odbywają? Kto w nich uczestniczy, zarówno ze strony polskiej, jak i innych zainteresowanych stron; proszę o podanie imion, nazwisk i funkcji. Czy jest w tej sprawie ustanowiony jakiś mechanizm konsultacyjny?

4. Kto personalnie odpowiada za przebieg tych rozmów ze strony rządu Mateusza Morawieckiego i ze strony USA?

5. Ile razy, w jakiej formie i na jakim szczeblu administracja USA poruszała w relacjach międzypaństwowych temat restytucji mienia dla osób, które je utraciły w wyniku II wojny światowej i Holocaustu w ciągu okresu rządów premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego? Proszę o podanie dat, miejsc i okoliczności.

6. Jakie jest oficjalne stanowisko rządu Mateusza Morawieckiego wobec poniższych sformułowań, których użył szef dyplomacji USA, Mike Pompeo, podczas wizyty w Warszawie? „Doceniamy również wagę rozwiązywania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam/namawiam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu”.

7. Czy rząd Mateusza Morawieckiego zamierza wydać jednoznaczny komunikat prasowy, w którym odrzuci roszczenia dotyczące restytucji mienia, o których mowa w powyższych punktach i przedstawi takie stanowisko stronie amerykańskiej?

8. Czy doszło do spotkania pomiędzy ambasadorem Jackiem Chodorowiczem a panem Tomaszem Yazdgerdi?
Kiedy miało miejsce to spotkanie? Czy było to pierwsze tego typu spotkanie? Czy planowane są kolejne?

9. Jaki przebieg miało to spotkanie? Jakie stanowiska zajęły spotykające się strony?

10. Czy w MSZ powstała notatka na temat spotkania ambasadora Jacka Chodorowicza i pana Tomasza Yazdgerdi?

11. Czy prawdą jest, że „strona amerykańska jest zainteresowana, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce, a jednocześnie do momentu przekazania do Kongresu raportu w ramach ustawy JUST [listopad 2019], strona polska w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu. Postęp w kwestii restytucji zdefiniował jako przystąpienie przez stronę polską do procesu prowadzącego do definitywnego rozwiązania kwestii restytucji, który to proces z kolei rozumiał jako podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskiej, przede wszystkim negocjacji o charakterze finansowym mających na celu ustalenie konkretnych kwot możliwych rekompensat”?

12. Czy rząd Mateusza Morawieckiego zabiegał o to, by rząd USA nie poruszał publicznie tematu restytucji mienia, o którym mowa wyżej, przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi w Polsce?

13. Czy rząd Mateusza Morawieckiego prowadzi analizy związane z możliwością realizacji roszczeń dotyczących restytucji mienia utraconego w wyniku II wojny światowej i Holocaustu? Jeśli tak, to jakie są ich efekty? Jakie możliwości są rozważane?

14. Czy dochodziło do spotkań reprezentantów rządu polskiego i środowisk żydowskich w opisywanym wyżej temacie? Jeśli tak, to kiedy, w jakich okolicznościach i z jakim efektem?

6 thoughts on “Winnicki interpeluje do Morawieckiego ws. 447

  1. Nędzne ta interprelacja. Było nadymanie się a wyszło lękliwe zapytanie nie wiadomo o co. Na konferencjach narodowcy grzmieli że nie oddamy mienia bezspadkowego a w pytaniach ani słowem o tym. Wygląda na to że ktoś mocno przestraszył Konfederację. Widać wyraźnie że powietrze uchodzi z koalicji propolskiej. Znowu będzie kiszka w wyborach.

  2. Teraz urzędasy będą musieli chociaż pierdnąć – przynajmniej będziemy wiedzieli , gdzie znajduje się d*pa.

  3. Odpowiedzi ze strony rządu bedą uspokajające, jak przewiduję.
    Ale dla chcącego nic trudnego. Spłaty już się zaczęły. Zakupami uzbrojenia w USA po cenach mocno nierynkowych. Za chwilę kupimy kilkadziesiąt F-35 itd.

  4. Żadnej konkretnej odpowiedzi nie uzyska. Będzie bełkot z którego nic nie wynika. Taktyką rządu jest starać się sprawę przemilczeć w najgorszym wypadku bagatelizować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.