fbpx

Mauritius wie, jak chronić Afrykę

INFO: P.Arvin Boolell, minister spraw zagranicznych Mauritiusu, zaproponował układ dla "Afrykańskiej restrukturyzacji zgodności" w celu ratowania przedsiębiorstw i zatrudniena na Czarnym Lądzie. P.Boolel, stwierdził, że...

UPR ma receptę na kryzys

OPINIA: Według Unii Polityki Realnej przyczyną kryzysu jest ingerencja państwa w procesy gospodarcze. UPR proponuje, żeby państwo dało obywatelom wolność gospodarczą. Według UPR jedyną szansą...