fbpx
Oficjalny portal rozpoznawalnego na całym świecie polityka – Janusza Korwin-Mikkego.
Oficjalny portal Janusza Korwin-Mikkego.

Terroryzm, porwania i przestępczość hamulcem integracji?

OPINIA: Zdaniem zastępcy sekretarza ds. politycznych federacji, terroryzm, porwania i przestępczość mogą zagrozić państwom członkowskim Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej. Zwracając się do rad ds. współpracy w zakresie obrony, bezpieczeństwa i koordynacji polityki zagranicznej, zastępca sekretarza generalnego Wspólnoty ds. politycznych, p. Beata Kiraso, powiedziała, że powyższe czynniki uniemożliwiają proces integracji regionalnej, jak również osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju. – […]