fbpx

Prezydent Duda otwiera drzwi dla 5G

INFO: Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – donosi portal telepolis.pl.

 

Jak pisze portal, nowa megaustawa ułatwi budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, co będzie miało niebanalne znaczenie podczas wdrażania sieci 5G. Nowe przepisy mają przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej, m.in. przez doprecyzowanie pojęć dotyczących Prawa budowlanego oraz procedury zgłaszania instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne i udziału społeczeństwa w tym procesie.

Istotną, z punktu widzenia wdrażania sieci 5G w Polsce, jest zmiana organu wydającego rozporządzenia określające dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku. W miejsce “ministra właściwego do spraw środowiska”, w nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska wskazano tu “ministra właściwego do spraw zdrowia”.

 

Źródło: telepolis.pl

50 thoughts on “Prezydent Duda otwiera drzwi dla 5G

  1. Niemożliwe. Czyżby pis zrobił krok, który nie jest krokiem w tył? Kto by się spodziewał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.