fbpx

Kukiz`15 chce posyłać posłów na emeryturę

INFO: Klub Kukiz'15 przygotował projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który zakłada, że parlamentarzyści przechodziliby w "stan spoczynku" w wieku 65 lat – podaje bankier.pl.

Projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zakłada, że parlamentarzysta, który ukończy 65 lat, przestaje wykonywać prawa i obowiązki, chyba że nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złoży oświadczenie o woli dalszego wykonywania mandatu i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest do tego zdolny ze względu na stan zdrowia. Na dalsze wykonywanie mandatu parlamentarzysty zgodę miałaby wyrazić PKW. Zgoda, według propozycji Kukiz'15, byłaby udzielana na okres 4 lat, nie więcej niż dwukrotnie.

Zdaniem posłów Kukiz`15, projektowana ustawa powinna przyczynić się do zwiększenia jakości pracy parlamentu oraz odbudowy autorytetu organów władzy ustawodawczej.

Źródło: bankier.pl

Opracował: GK

5 thoughts on “Kukiz`15 chce posyłać posłów na emeryturę

  1. Pingback: elo job
  2. Pingback: Library
  3. Pingback: bitcoin price

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.