Komisja Przyjazne Państwo obraduje najczęściej

INFO: Mirosław Sekuła, szef komisji Przyjazne Państwo poinformował, że dotychczas odbyło się 250 posiedzeń komisji i jest ona najczęściej obradującą komisją w parlamencie. Od początku działania komisji w styczniu 2008 r. przez stronę internetową komisji (www.przyjaznepanstwo.pl) zgłoszono 48 tys. absurdów prawnych, w tym od początku 2009 r. 7 tys. Oprócz tego komisja otrzymała 14,5 tys. e-maili i listów z propozycjami zmian.

Do tej pory na posiedzeniach komisja rozpatrzyła 826 wniosków obywatelskich i w sumie 587 zmian legislacyjnych. Komisja zgłosiła marszałkowi Sejmu 107 projektów ustaw, przesłała do Biura Analiz Sejmowych 242 projekty. W konsultacjach społecznych uczestniczyły w sumie 132 organizacje pozarządowe, związki zawodowe, samorządy zawodowe i izby gospodarcze.

Najistotniejszymi zmianami, które już zostały uchwalone, są wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej urzędów skarbowych do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Wcześniej należało zapłacić podatek, a potem odwoływać się od decyzji US. W dziedzinie budownictwa za najistotniejsze członkowie komisji uznają ustawę znoszącą konieczność odrolnienia gruntów w miastach.

P.Marek Wikiński (Lewica) zaapelował do PO, by po ponad 90 dniach pozbawienia przewodnictwa komisji jej inicjatora, p.Janusza Palikota, pozwoliła mu wrócić na tę funkcję. P.Palikot stwierdził, że nie podjąłby się kierowania komisją przed wyborami do PE, chociaż jego marzeniem byłoby doprowadzenie do przynajmniej kilku ważnych dla ludzi zmian.

Źródło: www.wprost.pl

Opracowała: MS

Oficjalny sklep Janusza Korwin-Mikkego

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o