fbpx

Będą zadośćuczynienia dla pacjentów?

INFO: Nieprawdziwa informacja o stanie zdrowia przed operacją uprawnia do wypłaty zadośćuczynienia – pisze "Rzeczpospolita".

Wg najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, w wyniku naruszenia prawa pacjenta – do informacji opartej na właściwej diagnozie – można domagać się samodzielnego albo dodatkowego zadośćuczynienia – obok zapłaty za szkody na zdrowiu wskutek zabiegu.

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której p. Magdalena G. domagała się od zakładu ubezpieczeń – ubezpieczyciela szpitala, w którym poddana była operacji chirurgicznej – 310 tys. zł zadośćuczynienie za doznany w jej wyniku uszczerbek na zdrowiu (dość poważny) oraz 80 tys. zł za naruszenie jej praw pacjenta przez niedoinformowanie jej o stanie zdrowia przez personel medyczny szpitala.

Sąd okręgowy zasądził jej 280 tys. zł, oddalając jednak zupełnie roszczenie związane z nienależytym poinformowaniem jej o stanie zdrowia. Jednak Sąd Najwyższy, do którego odwołała się kobieta, odrzucił ocenę sądu okręgowego i zasądził p. Magdalenie G. dodatkowe 50 tys. zł za naruszenie praw pacjenta. Wg orzeczenia niepełna i błędna informacja o stanie zdrowia pacjenta pozbawia go prawa do wyrażania zgody na udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.

Źródło: rp.pl

Opracował: GK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.