fbpx

UE boi się, że niskie podatki… zaburzą rynek

INFO: Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu zbadania, czy maltański system podatku tonażowego od statków jest zgodny z. unijnymi przepisami dotyczącymi wspólnego rynku.

KE obawia się, że nowo przyjęte przepisy dot. podatku tonażowego na Malcie są zbyt atrakcyjne i dlatego mogą zaszkodzić konkurencji w ramach UE. Oznacza to, że Bruksela chce uniknąć sytuacji, w której Malta ze względu na bardziej atrakcyjny system podatku tonażowego będzie ściągała do siebie firmy z pozostałych państw członkowskich, gdzie takie regulacje są dla nich bardziej kosztowne, co powoduje, że prowadzenie działalności jest tam mniej opłacalne.

Źródło: www.lawandtax-news.com

Opracował: Jarosław Wójtowicz

11 thoughts on “UE boi się, że niskie podatki… zaburzą rynek

  1. Pingback: dog food
  2. Pingback: 토토
  3. Pingback: immediate edge
  4. Pingback: private tutor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.