fbpx

Ożywienie gospodarcze?

INFO: Deficyt budżetowy Arabii Saudyjskiej skurczył się o 86% przy dużym wzroście przychodów spoza ropy naftowej, zgodnie z danymi za II kwartał 2019 r. opublikowanymi przez saudyjskiego ministra finansów p. Mohameta bin Abdullaha al-Jadaana.
Deficyt Arabii Saudyjskiej za I półrocze 2019 r. wyniósł 5,7 mld riali (1,52 mld USD) w porównaniu do 41,7 mld riali (11,12 mld USD) za I półrocze 2018 r.
Całkowite przychody wzrosły o 15%, podczas gdy całkowite wydatki wzrosły o 6%, zgodnie ze skróconą wersją raportu opublikowanego przez oficjalną agencję prasową Arabii Saudyjskiej. Przychody pozanaftowe wzrosły o 14,4% w I półroczu 2019 r., a sektor napędzany był poprawą działalności gospodarczej i wdrażaniem inicjatyw reformatorskich.
Podatek VAT i opłaty od imigrantów zwiększyły wpływy z podatków od towarów i usług o 48%. Handel i transakcje międzynarodowe wzrosły o 10% w miarę poprawy aktywności gospodarczej.
Źródło: alarabiya.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.