Egipski prezydent wyciąga rękę do chrześcijan?

INFO: Egipski prezydent dość niespodziewanie wziął udział w bożonarodzeniowym nabożeństwie odprawionym przez patriarchę koptyjskiego Kościoła prawosławnego.

– Je­ste­ście peł­no­praw­ny­mi oby­wa­te­la­mi tego pań­stwa – oznajmił JE Abd el-Fa­tah es-Si­si podczas bożonarodzeniowej mszy dziękczynnej.

Na stro­nie in­ter­ne­to­wej dzien­ni­ka "Al-Ah­ram" pod­kre­ślo­no, że to pierw­szy raz, kiedy egip­ski przy­wód­ca wziął udział w ob­cho­dach Bo­że­go Na­ro­dze­nia.

Źródło: english.alarabiya.net

Opracował: Daniel Król

Oficjalny sklep Janusza Korwin-Mikkego

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o