Ukraina Przepowiednia

Wysłane przez bullet2007 

05-03-2014 - 17:45:14

BArdzo ciekawe.......

APOKALIPSA, która dotknie Ludność UKRAINY Warszawa, dnia 19 marca 2009 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Informuje ludność UKRAINY, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w "orędziu" fatimskim 1917 roku,poleciła 10 letniej Łucj, ogłoszenia treści tego "orędzia", na cały świat. W "orędziu" tym ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść orędzia i się nie nawróci, dotkną ją "kary" przekazane w "orędziach".
"Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy".
Są to "Słowa" Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.
Początek Apokalipsy zapowie "ZNAK", który pokaże sę na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokakipsy.
Wybuchną wojny w Azji i Europie, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego państwa, są im potrzebne nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny znajdują się w Północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Chiny mając olbrzymią armię, zaatakują Rosję rzucając bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat.
W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czchom, Słowacji i Rosji. Niemcy chcą odebrać od Rosji Kaliningrad, dawny Niemiecki Królewiec. Niemiecka partia NPD, której szefem jest Pan Udo Voigt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest utworzenie Wielkich Niemiec". Partia NPD po dojściu do władzy, zażąda od Polski, Czech i Rosji zwrotu terenów należących do Niemiec, przed drugą wojną światową. Nie otrzymawszy zwrotu tych terenów, Niemcy wydadzą wojnę Polsce i Rosji. O tym jest podane w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. "To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom".
Atak wojsk niemieckich na Kaliningrad i zdobycie go, zaskoczy Rosję, która będzie walczyła z Chinami na terenie Azji. Wojsko rosyjskie nie mogło przyjść z pomocą Kaliningradowi, zaatakowanego przez wojsko niemieckie. Rosja coraz bardziej z różnych stron atakowana przez armie chińską, wycofywała się w kierunku Europy, aby tam na terenie północnego Uralu stworzyć do niepokonania obronę, przeciwko armii chińskiej. Coraz bardziej narastające na północy pod Morzem Arktycznym potworne głębinowe trzęsienia ziemi, huk i ryk pękających w głębi skał, paraliżował atak wojsk chińskich. Wojsko chińskie postanowiło wycofać się z Północnych nizinnych terenów zachodnio syberyjskiej, przewidując możliwość wtargnięcie wody morskiej w dolinę rzeki Ob. Ponieważ armia chińska się wycofała na południe, a głębinowe trzęsienia ziemi narastały do coraz gwałtowniejszch, wojsko rosyjskie zostało częściowo wycofane z terenów północnych.
Po przerwanej wojnie na terenie, Azji, armia rosyjska wściekła za atak Niemiec na Kaliningrad, wtargnie na teren Litwy, przez Białoruś, niszcząc wszystko i mordując ludność litweską, żeby odbić z rąk Nienieckich Kaliningrad. Armia rosyjska po odzyskaniu Kaliningradu, wściekła za zniszczenia i mord ludności rosyjskiej, wtargnie na teren Niemiec, aby wywrzeć całą swoją wściekłość na ludności niemieckiej, za cios zadany z tyłu, atak na Kaliningrad podczsa wojny Chin z Rosją. Za porażki na wschodzie Azji, za widmo klęski. Armia rosyjska na terenie Niemiec, będzie niszczyła wszystko i mordować ludność Niemiecką. Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. "Dopiero kiedy rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne bezpośrednio zagrożone narody. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast". Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.
W tym czasie nastąpił głębinowy wybuch pod dnem Morza Arktycznego. Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. "Od północy kataklizmy zaskoczą armę chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wslutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi".
Mam za zadanie od Matki Bożej Maryi, informować ludność o zagrożeniu "POTOPEM", aby w ciągu 30 dni, opuścili teren zagrożony "POTOPEM" i przenieśli się w bezpieczne miejsce, żeby przeczekać przepływającą bardzo wysoką falę wdy morskiej, która płynąc morzami lub oceanami, będzie zalewała nizinne tereny lądu i zatapiła je. Po przepłynięciu wysokiej fali "POTOPU", poziom wody będzie wyższy do kilknastu metrów. Gdy woda "POTOPU", rozleje się po wszystkich morzach i oceanach, to poziom wody powoli obniży się, z terenów wcześniej zalanych - rozpłynie się, zalewając dalsze nizinne tereny. Woda z Morza Arktycznego rozpłunie się po morzach i oceanach, podbosząc w nich poziom wody o kilka metrów, zatapiając tereny brzegowe lądu, które będą niższe, od poziomu nowego stanu wody w morzu lub oceanie.
Dno Morza Arktycznego, będzie "Nowym bardzo dużym lądem".
Pod dnem Morza śródziemnego wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, wywołane naciskiem lądu Afryki na ląd Europy i wybuchem pod dnem Morza Arktycznego. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna, zaleje lawą wyspę Sycylię i zasypie ją popiołem wulkanicznym. Wulkan Wezuwiusz potwornymi wstrząsami zniszczy olbrzymie tereny wokół, w tym Rzym i Watykan. Głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza śródziemnego, wywołaj potworne fale morskie "tsunami", które z olbrzymią siłą uderzą w wyspy i brzegi lądu: Europy i Afryki, powodując na nich ogromne zniszczenia. Nacisk lądu Afryki na ląd Europy, może spowodować zapadanie ziemi lub wyłanianie nowych wysp, wiele miast blisko morza i portów zostanie zniszczonych, oraz flota morska, bedąca w tym czasie blisko brzegu.
Nastąpią ruchy górotwórcze, na terenie Alp francuskich, w Szwajcarii, w Tyrolu austryjackim i w Północnych Alpach włoskich. Trzesienia ziemi zniszczą tamy i zapory na rzekach, spowoduje to powodzie i osuwanie zboczy górskich. Na terenie Westfalii w Niemczech, wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod rzeką Ren, zapadnie się płyta głębinowa. Wiele miast tam zostanie zniszczonych i zalanych wodą morską.
Armia chińska wtargnie na teren Morza śróziemnego, po ataku na kraje Arabskie. Wojsko chińskie na terenie Europy Południowej, będzie niszczyć wszystko i mordować ludność rasy białej. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Dążeniem ich jest zniszczenie rasy białej i przekazać teren ludności Chińskiej. Armia chińska zaatakuje wyspy na Morzu Egejskim i Grecji, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i Włoch. Jak uratować ludność tych terenów? Powinni przenieść się na tereny połnocne za rzeką Dunaj lub w tereny górskie w Słowenii po stronie wschodniej. Wojsko chińskie po wymordowaniu ludności, zechce wtargnąć na teren Francji, Belgii i innych państw, żeby dokonać mordu ich ludności.
Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, że w czasie działań wojennych na terenie Morza Kaspijskiego, o pokłady roponośne, między Chinami, które chcą je zdobyć, a broniącymi się państwami na Kaukazie i Rosją, Ukraina dozna "klęski".
Na teren ziemi wtargnie "Planetoida-głaz", nie kometa, z kosmosu, rozpalony "głaz"do czerwoności oporem powierza, uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powadujac niewyobrażalne zniszczenia i pożary. Upadek "głazu" bardzo dużego ponad 2000 metrów, na dno Oceanu Atlantyckiego, spowoduje głębinowe trzęsienia i powstanie fal morskich "tsunami", które z olbrzymią siła runą na wyspy, na morzu i oceanie i brzegi lądu Ameryk, Afryki i Europy, powodując olbrzymie zniszczenia.
"Slowa" Pana Jezusa, dotyczą wtargnięcia w atmosferę ziemską "Obcego ciała" z kosmosu, jak się zachowac, aby przeżyć te "Trzy dni ciemności"."Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zmsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie "kara" słuszna i nie odwracalna. Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi, trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest panem nad wszystkimi.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym "Słowom", niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.
Uważajcie: Ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi nie rozmawiajcie z nikim spoza domu.Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku. Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemi. Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu nastęonym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokuj na ziemie. Niezmierna wdzięczność uratowanych ludzi, wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.
"Kara", jaka spadnie na ludzkośc, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie". Ponad dwa miliardy w czasie Apokalipsy.
Wanda Stańska-Prószyńska
Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie się budynku i konieczność opuszczenia jego, aby nie być przywalonym gruzem. Wiedząc że na zewnątrz jest powietrze zatrute, należy prosić Matkę Bożą Maryję o ratunek, mówiąc:
"Królowo święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo,bądź nam miłozierna".

09-03-2015 - 13:42:02

A gdzie przebywa aktualnie lekarz rodzinny ???

kulsta
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Janusz Korwin-Mikke - Internetowa Strona Autorska / Forum - Statystyki

Globalne
Wątki: 5895, Posty: 44886, Użytkownicy: 14785.
Ostatnio dołączył/a Eksterminator.


Statystyki tego forum
Wątki: 79, Posty: 411.