Powoli prześwitujące kulisy II wojny światowej

Wysłane przez Dagomeusz 

27-08-2010 - 23:11:54

Najpierw fragment jednej z najbardziej znanej i cenionej na świecie książki o projekcie NWO, jaka wyszła w ostatnich latach, autorstwa niejakiego Epiphaniusa pt. "Ukryta strona dziejów": [www.radiopomost.com]

Poniżej wklejam tekst dość szokującego listu, datowanego na 20 kwietnia 1943 roku, wystosowanego przez prezydenta USA (masona) F. D. Roosevelta do niejakiego Zabruskiego, szefa działającej w ZSRS Rady Narodowej Młodego Izraela (tekst jest też w linku powyżej, ale jednak zasługuje na oddzielną uwagę)
Cytuj

„Drogi Panie Zabruski,

Jak miałem okazję już powiedzieć to osobiście Panu oraz P. Weissowi, jestem głęboko wzruszony tym, że Rada Narodowa Młodego Izraela zechciała zaproponować swoje usługi pośrednika pomiędzy mną a naszym wspólnym przyjacielem Stalinem, i to w tak trudnym momencie, kiedy pomimo tylu ofiar i wyrzeczeń w łonie Narodów Zjednoczonych pojawiają się tarcia, które mogą mieć przykre następstwa dla wszystkich, a zwłaszcza dla Związku Sowieckiego.

A przecież w naszym wspólnym interesie leży to, żeby łagodzić napięcia, co wydaje się trudne z Litwinowem, któremu z przykrością musiałem zwrócić uwagę, że ci, którzy próbują zadzierać z wujem Samem, ostatecznie sami wpadają w tarapaty – co ma zastosowanie zarówno do spraw zagranicznych, jak i krajowych. Bo też sowieckie roszczenia, jeśli chodzi o działalność komunistyczną w krajach Unii Amerykańskiej, są absolutnie nie do przyjęcia.

Dużo racjonalniej zachował się podczas swej krótkiej lecz owocnej wizyty Timoszenko, który wyraził nadzieję, że dojdzie do kolejnego spotkania z Marszałkiem Stalinem, które umożliwi bezpośrednią wymianę poglądów. Uważam, że staje się to coraz pilniejsze – zwłaszcza, kiedy pomyślę, ile pozytywnych rzeczy wynikło ze spotkania Stalin-Churchill.

USA i Wielka Brytania są jak najbardziej za tym, by uznać na zasadzie parytetu prawo głosu Związku Sowieckiego w sprawach reorganizacji powojennego świata. Powinien on – zgodnie z tym, co zapowiedział brytyjski premier w Adanie – wejść w skład komitetu pilotującego w Radzie Europy i w Radzie Azji, do czego ma pełne prawo nie tylko ze względu na swe międzykontynentalne położenie, ale też na swą wspaniała walkę z Nazizmem, za co należy mu się chwała przed Historią i Cywilizacją.

Pragniemy – a mówię to w imieniu mojego dużego kraju i w imieniu Potężnego Imperium Brytyjskiego – by te Rady Kontynentalne były złożone ze wszystkich niepodległych państw, dysponujących równą reprezentacją proporcjonalną.

Może Pan uspokoić Stalina, drogi Panie Zabruski, że ZSRS będzie zasiadał w Zarządzie tych Rad (Europy i Azji) na absolutnie równych prawach – w tym również gdy chodzi o głosowanie – obok USA i Anglii. Będzie on członkiem Wysokiego Trybunału, który musi zostać powołany, aby rozwiązywać sytuacje konfliktowe między narodami. Będzie także uczestniczyć w selekcji, przygotowywaniu, zbrojeniu i dowodzeniu Siłami Międzynarodowymi, które będą działać w każdym państwie z ramienia Rady Kontynentalnej po to, aby postanowienia wypracowane w duchu Ligi Narodów nie były ponownie gwałcone. Przeto te organy ponadnarodowe dysponujące siłami zbrojnymi będą mogły narzucać swe decyzje i zmuszać do posłuszeństwa. Tak wysoka pozycja w Tetrarchii Wszechświata powinna chyba dostatecznie zadowalać Stalina, by nie zgłaszał on kolejnych roszczeń, mogących nastręczyć nam problemów nie do rozwiązania. Kontynent amerykański będzie pozostawał poza jakimikolwiek wpływami sowieckimi: będzie on objęty wyłączną suwerennością USA, tak jak obiecaliśmy krajom tego regionu. W Europie rezerwujemy dla Francji sekretariat z głosem doradczym, ale bez prawa udziały w głosowaniach, co jest karą za jej obecny opór i dawne słabości. Francja powinna pozostać w orbicie brytyjskiej, w razie potrzeby z dużym zakresem autonomii i z prawem do sekretariatu w Tetrarchii. Portugalia, Hiszpania, Włochy i Grecja będą podążać pod protektoratem Anglii ku nowoczesnej cywilizacji, która wyciągnie je z tradycyjnego letargu. Dodatkowo ZSRS otrzyma port nad Morzem Śródziemnym. Ustępujemy mu w sprawie Finlandii i generalnie całego Bałtyku. Od Polski będziemy domagać się postawy racjonalnej, wyrozumiałej i pojednawczej. Stalin zachowa duże pole do ekspansji w postaci małych, pozbawionych świadomości krajów Europy Środkowej. Rzecz jasna, trzeba uwzględnić prawa dwóch lojalnych krajów, jakimi są Jugosławia i Czechosłowacja, przy czym należy umożliwić [Związkowi Sowieckiemu] odzyskanie całości terytoriów, które zostały tymczasowo wyrwane Wielkiej Rosji.

Po rozczłonkowaniu Rzeszy i włączeniu jej poszczególnych części do innych terytoriów, co oznacza powołanie do istnienia nowych krajów nie podtrzymujących z nią żadnych związków, zagrożenie niemieckie zostanie oddalone od ZSRS, Europy i całego świata. CO się tyczy Turcji, Churchill udzielił już stosownych gwarancji Prezydentowi Inonu w imieniu własnym i moim. Powinien mu wystarczyć fakt zapewniania Stalinowi dostępu do Morza Śródziemnego. Co do Azji, godziny się na jego żądania, zastrzegając sobie jednak możliwość interwencji. Gdy zaś chodzi o Afrykę… Cóż! Trzeba będzie dać coś Francji, aby zrekompensować jej straty poniesione w Azji. Prócz tego: Egiptowi, jak obiecaliśmy „Wafdistom”. Należy się także jakiś ekwiwalent Hiszpanii i Portugalii za ich ustępstwa, które były niezbędne dla osiągnięcia lepszej równowagi globalnej. Również Stanom Zjednoczonym musi przypaść pewien udział w zdobyczach, a mianowicie będą one domagały się kontroli nad kilkoma newralgicznymi punktami w ich strefie wpływów. Wreszcie trzeba umożliwić Brazylii niewielką ekspansję kolonialną – zgodnie z tym, co już wcześniej proponowano.

Drogi Panie Zabruski, proszę, niech Pan spróbuje przekonać Stalina – dla dobra wszystkich i w celu szybkiego rozgromienia Rzeszy – żeby ustąpił on w sprawie kolonializacji Afryki i zaprzestał wszelkich działań propagandowych w innych ingerencjach w środowiskach robotniczych Ameryki.

Proszę też zapewnić go o moim pełnym zrozumieniu, sympatii i gotowości do pomocy w poszukiwaniu rozwiązań – co jest jeszcze jednym argumentem za rychłym spotkaniem, o którym była mowa na wstępie. Chodzi w gruncie rzeczy o nakreślenie ogólnego planu.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, z jak wielką przyjemnością dowiedziałem się z Pańskiego listu i wspaniałomyślności decyzji Rady Narodowej o podarowaniu mi zwoju Tory – największego skarbu Izraela. Proszę mi pozwolić wyrazić przy tej okazji moją ogromną satysfakcję. Proszę też przekazać Najwyższemu Gremium, któremu Pan przewodniczy, wyrazu mojej wdzięczności za wspaniałe przyjęcie wydane z okazji 31. Rocznicy [utworzenia rady Narodowej].

Z poważaniem

F. Roosevelt”
[wolnemedia.net] lub [www.www.newworldorder.com.pl]
Powyższy list został opublikowany we francuskiej gazecie "Le Figaro" pod datą 7 lutego 1951 r. (co oznacza, że wówczas ta gazeta nie była jeszcze we władaniu żydomasonerii).

A na koniec dorzucam tzw. Mapę Gomberga (nazwa pochodzi od nazwiska wydawcy- amerykańskiego Żyda Maurice'a Gomberga). Otóż owa mapa powstała w październiku 1941 r., a więc zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu Karty Atlantyckiej )gwarantującej wszystkim państwom świata nienaruszalność granic, chyba, że po referendum w przypadku spornych terenów) oraz przed przystąpieniem USA do wojny). Mapa Gomberga wyszła z kręgów sprzężonej z rządem USA, ściśle żydomasońskiej Rady Stosunków Międzynarodowych (CFR). Mapę Gomberga zdecydowano się rozpowszechnić, gdy porażka III Rzeszy była już przesądzona (rok po jej sporządzeniu, w październiku 1942 r.). Rozwieszono ją na tysiącach stacji kolejowych w USA (miała wymiary 100x71 cm). Umieszczony na niej napis brzmiał": Mapa Powojennego Nowego Świata" oraz "Nowy Moralny Porządek Świata". Zarys powojennego świata na Mapie Gomberga wyglądał następująco: Europa na wschód od Renu, jako własność sowiecka, z tym, że Polska, jako republika składowa ZSRS, bliższa granicom II RP. Pozostałe kraje Europy Środkowej (włącznie z Finlandią) też jako republiki składowe ZSRS. Niemcy jako państwo wasalne Związku Sowieckiego, ale nie jako jego republika składowa. Norwegia, Szwecja i Dania jako jedno państwo o nazwie Stany Zjednoczone Skandynawii. Europa Zachodnia- jako państwo o nazwie Stany Zjednoczone Europy (prekursor dzisiejszej UE). Wielka Brytania ze swymi koloniami jako oddzielne imperium. Afryka jako jedno państwo o nazwie Unia Republik Afrykańskich. Ameryka Południowa jako jedno państwo o nazwie Stany Zjednoczone Ameryki Południowej. USA z wchłoniętą Kanadą, Grenlandią i ogromną częścią wysp na Pacyfiku oraz pomniejszymi na Atlantyku. Oprócz tego suwerenna Turcja, na Bliskim Wchodzie jedno państwo ogólnoarabskie pod nazwą Zrzeszonych Republik Arabskich. Oprócz tego jest oczywiście Izrael, pod roboczą nazwą Hebrajczykowo (Hebrewland). Indie pod nazwą Zrzeszonych Republik Indii. Chiny pod nazwą Zjednoczonych Republik Chin.
Większość założeń zakreślonych na Mapie Gomberga zostało zrealizowanych, choć z pewnymi korektami, zapewne wynikłymi z przebiegu wojny. Np. Europa Środkowa wraz z częścią Niemiec wpadła w ręce ZSRS, ale nie jako republiki składowe, a jako państwa wasalne. Finlandia "sfinlandyzowana". O ile wiem, pozostałe 3 państwa skandynawskie stworzyły jakąś unię (gospodarczą+otwarte granice), choć nie stworzyły formalnie państwa. USA nie wchłonęły Grenlandii, ani nie przyłączyły do siebie formalnie Kanady, choć wiadomo, że Kanada to w sensie politycznym coś w rodzaju zaplecza USA. Ameryka Południowa i Afryka nie stały się jednolitymi państwami. Hebrajczykowo jak wiemy powstało. Stany Zjednoczone Europy też. Zresztą niech każdy sobie sam przeanalizuje: [history.sandiego.edu]
Tak czy owak, Mapa Gomberga to pasjonujący temat. I niech mi nikt nie mówi, że żadnej żydomasonerii i jej projektów nie ma i nie było.

28-08-2010 - 09:10:18

Nic nowego.

Może poszukasz jeszcze zdjęcia na którym Bush dziadek z Bushem ojcem ( Busha W Juniora jeszcze nie było na świecie) bawią się w najlepsze z najwyższymi władzami NSDAP w 1938 lub 1939 roku. Gdzieś to miałem ale mi umknęło.

Dziadek Schrempf ( po niemiecku znaczy to samo co Bush --> Krzak) przez całą wojnę płacił Hitlerowi za jakieś usługi dla banku Warburga. Z jego pieniędzy wybudowano m.in obozy śmierci i koncentracyjne ( Dachau/Gusen/Matchausen i prawdopodobnie także Auschwitz ).

Aha i jeszcze jedno zapamiętałem sobie: Przez całą 2-gą wojnę USA dostarczało Niemcom dodatki uszlachetniające do paliwa lotniczego. Niby nic w tym dziwnego, ale w końcu z użyciem tych dodatków bombardowano Europę.

29-08-2010 - 00:40:52

Dla kogoś, kto czytuje witryny i książki o NWO to może i nic nowego, ale większości ludzi, którzy nie drążą tematyki NWO, po zapoznaniu się z tymi faktami japa opada. Część nie wierzy mimo wszystko.
PS W podręcznikach do historii- zarówno szkolnych, jak i akademickich- próżno szukać informacji o tym wszystkim.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 29-08-2010 00:42 przez Dagomeusz.

16-09-2010 - 00:32:10

Mam pytanko ma ktoś tę mapkę w jakiejś ludzkiej rozdzielczości ?
ba ja dotąd miałem w jeszcze gorszej ale ta też nie jest jakaś rewelacyjna smiling smiley

21-09-2010 - 15:31:32

Tu jest spora:
[pakalert.files.wordpress.com]

22-09-2010 - 16:33:12

Ta mapa wydaje się kompletną fikcją. Dla przykładu Afryka... największy kontyent a ktoś sobie go pokolorował na pomarańczowo jak pięciolatek w przedszkolu. Wątpię, żeby rozsądny polityk potraktował taki plan poważnie.

nimium altercando veritas amittitur

23-09-2010 - 00:46:12

Afryka już obecnie w znacznej części jest czymś w rodzaju jednego państwa a pozostałe państewka są w stanie permanentnej wojny domowej która zapewne doprowadzi do ich upadku i przyjęcia pod opiekuńcze skrzydła uni afrykańskiej.....
z ameryką łacińską wcale nie jest dużo lepiej tylko jeszcze o tym jest trochę ciszej
euroazja dzieli się na część sowiecką i unioeuropejską do której wbrew przewidywaniom dołączyła też anglia i przysiółki

Zbyt niewielkie są odstępstwa od wizji z przed tylu lat jak na całkowicie przypadkowe...

24-09-2010 - 00:37:34

Zbyslaw'ie, ale tutaj nie chodzi o kolory tylko o skojarzenie, że ta mapa może być realna jeśli się uwzględni obecne tendencje. Jeśli się poobserwuje dokładniej co się dzieje w Afryce to mam silne wrażenie, że silniejsze państwa afrykanskie stoją za finansowaniem uzbrojenia dla przeróżnych frakcji, które wzajemnie się wyeliminują lub na tyle osłabią, że przejmą ich tereny najmniejszym kosztem.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 24-09-2010 00:38 przez LeonProof.

24-09-2010 - 12:36:05

Mi tutaj chodzi o to, że plany w jednej przestrzeni są bardziej rozsądne niż w innej. Jest pytanie o skalę czasową. Europa się już bardziej zjednoczyła niż Afryka, a według planów to ta druga miała szybciej stworzyć unię. W Afryce jest kilka różnych grup, arabowie, czarni muzułmanie, burowie, murzyni. Nie widzę jeszcze przez wiele lat np. unii łączącej Sudan i RPA.

nimium altercando veritas amittitur

24-09-2010 - 21:20:05

Ta cała sprawa z tą Mapa Gomberga jest na tym samym poziomie co teorie ogłaszane na tym forum że ladowania na Ksiezycu nie było.
Ponieważ nagłówek tej mapy glosi "Post-War New World Map" i facet co ja wydal(?) czy wyprodukowal(?) w 1941(?) nazywał sie Gomberg (Maurice Gomberg wg googla ale dziwnie jakos google milczy kompletnie na temat kto zacz ten Gomberg i skąd on wziął ta mapę) to wszyskie czubki od NWO i żydomasonerii dostają kociokwiku i (albo na zmiane) polucji...
Oczekuje z niecierpliwoscią jak ktos (mam juz na to paru kandydatów) otworzy wątek o Protokołach Mędrców Syjonu...Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 24-09-2010 21:22 przez yostefan.

24-09-2010 - 22:21:11

Cytuj
yostefan
Ta cała sprawa z tą Mapa Gomberga jest na tym samym poziomie co teorie ogłaszane na tym forum że ladowania na Ksiezycu nie było.
Ponieważ nagłówek tej mapy glosi "Post-War New World Map" i facet co ja wydal(?) czy wyprodukowal(?) w 1941(?) nazywał sie Gomberg (Maurice Gomberg wg googla ale dziwnie jakos google milczy kompletnie na temat kto zacz ten Gomberg i skąd on wziął ta mapę) to wszyskie czubki od NWO i żydomasonerii dostają kociokwiku i (albo na zmiane) polucji...
Oczekuje z niecierpliwoscią jak ktos (mam juz na to paru kandydatów) otworzy wątek o Protokołach Mędrców Syjonu...


Lepiej zamiast krytykować popatrz na centrum mapy. Zobaczysz główny cel wywołania 2-giej wojny światowej smiling smiley.

Taki niepozorny i ciemno-zielony. Ten cel osiągnięto w 100%. A co do reszty, no cóż nie po raz pierwszy taki mały kraj w centrum europy rozpieprzył światowe cele "starszych i mądrzejszych" wobec S'wiata.

25-09-2010 - 06:54:14

Cytuj
yostefan
Ta cała sprawa z tą Mapa Gomberga jest...
Bardzo dobre podsumowanie tematu.Dodać trzeba,że są takie "barany" co zakupują taką ,,mapkę" (koszt od 38 dolarów) i robią potem wykłady "naukowe".

25-09-2010 - 09:05:51

@Tokkotai:

Utrzymanie wolnej i niepodległej Grecji?

nimium altercando veritas amittitur

25-09-2010 - 10:12:04

@yostefan, Karzo
Mapa jest bez wątpienia prawdziwa, tak jak ludzie, którzy odzwierciedlili na niej swoje plany dla świata (że nie w 100% [jeszcze] zrealizowane, a "tylko" częściowo, to inna sprawa).
Co do trudności w znalezieniu w googlu info o Gombergu, to może jest to wynik umów googla podpisanych z ADL? Zresztą cenzura na googlu jest już sprawą powszechnie znaną (podobnie jak na YT).
PS Nad mapą powyżej przeze mnie wklejoną umieściłem link do wersji tejże mapy, ale w wysokiej rozdzielczości- link do Mapy Gomberga umieszczonej na stronie Uniwersytetu w San Diego (tam jakoś ta mapa jest poważnie traktowana). No i link już nie działa. Przypadek, czy interwencja (pewnie wystarczył by 1 telefon członków Hillel'u z Polski, do członków Hillel'u na Uniwerku w San Diego i po linku smiling smiley )?

25-09-2010 - 11:13:29

Dagomeusz, "Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 29-08-2010 00:42 przez Dagomeusz. "

nimium altercando veritas amittitur

25-09-2010 - 13:07:33

Cytuj
zbyslaw
@Tokkotai:

Utrzymanie wolnej i niepodległej Grecji?

Właśnie, właśnie, ciekawe, dlaczego kolor Grecji i tego małego kraiku obok jest taki sam? Ma Ktoś jakiś pomysł?

Co do oryginalności tej mapy to zauważcie, że mniej więcej ( tak w 80%) dokładnie tak wyglądała powojenna Europa zatwierdzona na dwóch konferencjach powojennych. No, a reszta świata oczywiście troszkę się różni ( np. nikt nie pomyślał, że od niepodległych Indii oddzieli się Pakistan, ale któż wtedy mógł sobie wyobrazić, że Wyspy Kurylskie zostaną podporządkowane Sowietom?).Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 25-09-2010 13:09 przez Tokkotai.

25-09-2010 - 13:51:52

Fakt faktem, Powstanie Warszawskie zatrzymało sowiety i ograniczyło ich sferę wpływów. Dowodzi to jednak, że nie było jednego planu. Były sprzeczne interesy, na których realizację miały wpływ różne wydarzenia.

nimium altercando veritas amittitur

25-09-2010 - 15:45:49

Na blogu [karzo.blog.onet.pl]
umieściłem kilka słów o ,,mapce" i jej nową wersję z 2008 roku.
Wydawnictwo Gomberg istnieje i ma prawa do publikacji swojej mapy.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 25-09-2010 17:26 przez Karzo.

26-09-2010 - 23:37:56

Cytuj
zbyslaw
Dagomeusz, "Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 29-08-2010 00:42 przez Dagomeusz. "
Nie w tym poście umieściłem link do Mapy Gomberga ze strony Uniwersytetu San Diego, tylko w poście otwierającym wątek. A ten nie był przeze mnie edytowany. Czyli ktoś uderzył w link.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Janusz Korwin-Mikke - Internetowa Strona Autorska / Forum - Statystyki

Globalne
Wątki: 6254, Posty: 45467, Użytkownicy: 14785.
Ostatnio dołączył/a Eksterminator.


Statystyki tego forum
Wątki: 397, Posty: 3945.